Default

Hypotheken

Het is belangrijk dat een cliënt een verantwoord hypothecair advies krijgt, waarbij rekening gehouden wordt met de belangen, wensen, behoeften en doelstellingen. Het advies dient zodanig te zijn opgebouwd dat er een duidelijk beeld ontstaat van de bruto en netto lasten van de cliënt. Hierbij wordt de actuele situatie als uitgangspunt genomen en deze wordt geprojecteerd op de toekomst. Het advies dient in schriftelijke vorm gepresteerd te worden, aangevuld met een mondelinge toelichting. Vaak is er namelijk zoveel informatie, dat een cliënt met alleen een mondelinge presentatie geen goed overzicht krijgt.
Het geven van een hypotheekadvies verloopt in vier fasen:

  1. Inventarisatiefase: de voor het advies benodigde informatie wordt in gesprek met cliënt verzameld.
  2. Analysefase: de informatie wordt geordend en verwerkt in een hypothecair advies.
  3. Rapportagefase: het advies wordt gepresenteerd aan de cliënt.
  4. Review-fase: het advies wordt op een later moment geëvalueerd.

á