Default

Dienstverleningsdocument Nugteren Financieel Advies

                                   Dienstverleningsdocument (DVD)

Iedere financieel dienstverlener, zoals Nugteren Financieel Advies, is wettelijk verplicht een Dienstverleningsdocument (DVD) beschikbaar te stellen aan de klant. Het DVD is name bedoeld om de consument een helder beeld te geven van de dienstverlening van de financieel dienstverlener en de daarmee samenhangende kosten.

Standaard DVD

Met ingang van 1 juli 2013 is het dienstverleningsdocument (DVD) gestandaardiseerd. Alle aanbieders en onafhankelijke financiële dienstverleners moeten het standaard wettelijk voorgeschreven DVD hanteren. Het standaard DVD moet consumenten helpen om de dienstverlening en de kosten beter te vergelijken. Het moet kraakhelder zijn welke dienstverlening consumenten mogen verwachten en wat de daaraan verbonden kosten zijn.

Voor de volgende vier dienstverleningsvragen of klantbehoeften geldt een apart standaard DVD:

Hypotheekvraag

* Vermogen opbouwen

* Risico's afdekken

* Pensioenvraag

In deze DVD's vindt u algemene informatie over onze dienstverlening en onze advies- en bemiddelingskosten.

* http://www.nugterenfinancieeladvies.nl/pdf/Hypotheekvraag.pdf

* http://www.nugterenfinancieeladvies.nl/pdf/Vermogen_opbouwen.pdf

* http://www.nugterenfinancieeladvies.nl/pdf/s_afdekken.pdf

* http://www.nugterenfinancieeladvies.nl/pdf/Pensioenvraag_werkgever.pdf


á