Default

Krediethypotheek

Een krediethypotheek of rekening-couranthypotheek is een variant van een aflossingsvrije hypotheek, waarbij met de geldverstrekker een kredietplafond wordt afgesproken. Het kredietplafond is het maximaal bedrag dat de cliënt kan opnemen. De cliënt kan zelf bepalen wanneer hij geld opneemt of terugstort, zolang hij zich houdt aan de voorwaarde dat het opgenomen bedrag nooit uitkomt boven het gestelde kredietplafond. Deze hypotheekvorm lijkt op een doorlopend krediet. Het verschil met een doorlopend krediet is het feit dat het onderpand bij de krediethypotheek altijd een woning is. Bovendien hoeft er net als bij een aflosingsvrije hypotheek gedurende de looptijd niet te worden afgelost. Vaak wordt de rentevergoeding voor de krediethypotheek bijgeschreven op de schuld. Dat houdt in dat de rente niet geïncasseerd wordt van de betaalrekening, zoals bij andere hypotheekvormen. In plaats daarvan wordt het openstaande leningbedrag iedere maand verhoogd met het verschuldigde rentebedrag.

Voor de belastingaangifte is de krediethypotheek een lastige hypotheekvorm. De vorm is bedoeld om flexibel mee om te gaan: bedragen op te nemen en weer af te lossen, al naar gelang dat uitkomt. Fiscaal is alleen rente over de eigenwoninglening (bedragen die gebruikt zijn voor verweving, onderhoud of verbetering van de eigen woning) aftrekbaar. Om te bepalen welk rentepercentage aftrekbaar is moet goed bijgehouden worden welke geleende bedragen vallen onder de eigenwoning en welke niet. Dit moet ook bewezen kunnen worden met bijvoorbeeld nota's. Bijgeschreven rentebedragen gelden niet als eigenwoninglening (rente die geheven wordt over die bedragen is niet aftrekbaar).

De verschillen tussen de krediethypotheek en de aflossingsvrije hypotheek zijn:
* De rente bij een krediethypotheek is meestal variabel of kan alleen voor een korte periode worden vastgelegd.
* de cliënt kan zelf beslissen wanneer hij het geld boetevrij terugstort.

Een krediethypotheek wordt vaak in combinatie met een andere hypotheekvorm afgesloten, bijvoorbeeld voor een verbouwing.


á