Default

Bankspaarhypotheek

De hiervoor behandelde hypotheekvormen traditionele levenhypotheek, spaarhypotheek, beleggingsverzekeringshypotheek en hybride hypotheek hebben als overeenkomst dat er gespaard wordt voor aflossing van de hypotheek in een kapitaalverzekering. Hierbij kan de kapitaalverzekering aangehouden worden in Box 3 (waarde wordt jaarlijks belast met vermogensrendementsheffing) of in Box 1 (gebruik makend van de vrijstelling voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning).

Sinds 1 januari 2008 kan er ook buiten verzekeringen fiscaal vriendelijk kapitaal opgebouwd worden voor aflossing van de hypotheek. Dit kan door middel van een geblokkeerde spaarrekening en/of een beleggingsrekening.

In het geval van de beleggingsrekening spreken we van een beleggingshypotheek. Om te kwalificeren als een Beleggingsrecht Eigen Woning dient de beleggingsrekening te voldoen aan de eisen van de fiscus.

Geheel nieuw is de bankspaarhypotheek, waarbij aflossing bij elkaar gespaard kan worden op een geblokkeerde spaarrekening: de Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Ook de inleg op deze spaarrekening moet voldoen aan de eisen van de Fiscus. De spaarrekening kan op dezelfde manier aan de hypothecaire lening gekoppeld zijn als bij de spaarhypotheek, waardoor de rentevergoeding op de spaarrekening gelijk is aan het rentepercentage dat betaald wordt voor de lening.


á