Default

Aflossingsvrije Hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt er alleen rente betaald en niet afgelost. De aflossing vindt plaats met de verkoopopbrengst van de eigen woning of door een nieuwe lening af te sluiten. Voortijdig aflossen is net als bij andere hypotheekvormen mogelijk. Het is echter wel gebonden aan jaarlijkse maxima, die bij de meeste geldverstrekkers tussen 10% en 20% liggen van de oorspronkelijke hoofdom. Als de woning verkocht wordt, bij variabele rente en op de rente herzieningsdatum, kan de gehele lening meestal boetevrij worden afgelost.

In verelijking met de andere hypotheekvormen worden er bij een aflossingsvrije hypotheek hogere eisen gesteld aan de verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de hypothecaire lening. Bij de meeste geldverstrekkers geldt dat de aflossingsvrije lening niet hoger mag zijn dan 75% tot 100% van de executiewaarde van de woning.

De aflossingsvrije hypotheek wordt meestal gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of als een cliënt eigen geld inlegt, zodat er geen tophypotheek (dit is een extra hoge hypotheek) afgesloten hoeft te worden.


á