Default

Beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek is een hypotheek waarbij de aflossing bij elkaar wordt gespaard door middel van beleggen. De belegginggen worden hierbij als een alternatief gebruikt voor een kapitaalverzekering. Tijdens de looptijd wordt er niets van de schuld afgelost, waardoor de renteaftrek maximaal blijft. Om op een bepaald moment de aflossing mogelijk te maken, wordt het geld belegd. De beleggingshypotheek is niet hetzelfde als een beleggingsverzekeringshypotheek, aangezien daar belegd wordt binnen een kapitaalverzekering.

De minimaal in te leggen bedragen worden zodanig berekend, dat het beoogde eindkapitaal zal worden behaald door middel van een van tevoren vastgesteld fictief rendement. Als dit beoogde eindkapitaal niet wordt gehaald en er een schuld overblijft, is dit meestal geen bezwaar. Iedere geldverstrekker stelt echter andere eisen aan het maximale schuldbedrag dat overblijft. Sommige geldverstrekkers gebruiken een norm van 50% van de executiewaarde en anderen bijvoorbeeld 75%.

De vermogensopbouw bij een beleggingshypotheek kan op de volgende manieren:

  1. Met een effectenhypotheek: aan het begin van de looptijd van de hypothecaire lening wordt er een bedrag gebruikt voor de aankoop van een effectenportefeuille.
  2. Met een beleggingsrekeninghypotheek: aan het begin van de looptijd van de hypotheek wordt er via een beleggingsrekening een eenmalig bedrag of maandelijks en bijdrage gestort in een beleggingsfonds.


á