Default

Lineaire Hypotheek

De lineaire hypotheek is de oudste hypotheekvorm. Het is momenteel wel de minst populaire hypotheekvorm. Er wordt gedurende de looptijd van de hypotheek periodiek een vast bedrag afgelost. Dit bedrag wordt van tevoren vastgesteld doot het totale leningsbedrag te delen door het aantal aflossingsperiodieken tijdens de totale looptijd. De hoogte van de aflossing blijft tijdens de hele looptijd gelijk. De geldverstrekker kan soms een (gedeeltelijke) lineaire hypotheek eisen, omdat de aflossing dan snel plaatsvindt, waarmee het risico voor de bank afneemt. De restantschuld neemt jaarlijks af, waardoor de jaarlijkse verschuldigde rente evenredig afneemt. Hierdoor neemt de bruto hypotheeklast af. Een belangrijk fiscaal gevolg hiervan is dat de renteaftrek tijdens de looptijd steeds kleiner wordt.

á