Default

Traditionele Levenhypotheek

De traditionele levenhypotheek is een hypotheek, waarbij de aflossing van de schuld plaatsvindt door middel van een uitkering van een gemengde kapitaalverzekering. Dit houdt in dat de verzekering uitkeert op de einddatum of bij het eerder overlijden van de verzekerde. De hypotheek wordt afgelost door middel van de uitkering van de verzekering. De premie die betaald wordt voor de verzekering bestaat uit een risicodeel en een spaardeel. Het rendement over het spaardeel zorgt voor het traditionele aspect van deze hypotheek. De verzekeraar geeft namelijk een garantie van bijvoorbeeld 3% en eventueel extra rendement wordt doorgeven in de vorm van winstbijschrijving. Een winstbijschrijving is een extra uitkering boven het gegarandeerde uit te keren bedrag, doordat een hogerrendement is behaald dan verwacht. Er zijn twee vormen van winstbijschrijving:

  1. Overrentedeling: op basis van de rente die de verzekeraar volgens objecieve maatstaven kan behalen. Dit systeem wordt vaak gekoppeld aan een pakket staats- en gemeenteleningen.
  2. Maatschappijwinstdeling: op basis van de winst van de verzekeraar. Voor cliëten is deze winstdeling echter moeilijk te controleren.

Bij het afsluiten van de verzekering wordt vooraf rekening gehouden met een fictief rendement. Dit houdt in dat de polis meestal word afgesloten op 60% van de hoogte van de hypotheek. De verzekeraar schat dan in dat het eindkapitaal inclusief het rendement (de winstbijschrijving) gelijk zl zijn aan of hoger zal zijn dan de hypotheek.

Aangezien de hypotheek pas aan het einde van de looptijd wordt afgelost, blijft de hypotheekschuld tijdens de gehele looptijd hetzelfde. Hierdoor is er, in tegenstelling tot de lineaire en annuïteitenhypotheek, sprake van gelijkmatige renteaftrek.


á