Default

Lijfrenteverzekering

Een lijfrente verzekering kunt u gebruiken als aanvulling voor uw pensioen opbouw. Bij een aantoonbaar pensioen tekort kunt u de betaalde premie voor deze levensverzekring tot een bepaalde hoogte aftrekken van uw belastbaar inkomen.

  • als u in de loop der jaren van werkgever bent veranderd
  • als u minder dan veertig pensioengerechtigde jaren heeft gewerkt of zult werken
  • als uw inkomen niet vollledig meetelt voor de berekening van uw pensioen
  • als uw pensioen niet is gebaseerd op uw laatst genoten inkomen

Een onbezorgde oudedag met een eigen inkomensvoorziening

Zoals gezegd is het niet zeker dat u straks een volledig AOW zult ontvangen. Daarnaast blijkt het pensioen van veel Nederlanders niet voldoende te zijn om de AOW aan te vullen tot 70% van het laatstgenoten salaris. Een eigen inkomensvoorziening voor uw oudedag is daarom belangrijk als u onbezorgd oud wilt worden.

Verdere voordelen van een lijfrente:

  • bij een aantoonbaar pensioentekort heeft u recht op fiscale aftrek bij de opbouw van een eigen inkomensvoorziening
  • mocht u zelf eerder overlijden dan uw partner of andersom, dan kunt u een overlijdensdekking uit laten keren
  • ook kunt u als aanvullende dekking kiezen voor premievrijstelling bij arbeidongeschiktheid. De verzekeraar neemt dan in geval van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid de premiebetaling van uw polis (gedeeltelijk) over. Dat is prettig vooruitzicht omdat u bij arbeidsongeschiktheid veelal een sterke inkomstenterugval heeft.