Default

Spaarrekening

Doorgaans is het doel van sparen vermogen te vormen. En wanneer u geen vast omlijnd spaardoel heeft, maar wel snel over uw spaargeld wilt beschikken is de traditionele spaarrekening een uitstekende oplossing.
Naarmate de bank uw geld langer mag gebruiken zal de rentevergoeding vaak hoger worden. De rente voor een deposito is dan ook beduidend hoger dan voor een direct opvraagbare spaarrekening. Maar wat is verstandig, vastzetten of niet?

Spaardoel
Heeft u een bepaald spaardoel voor ogen (een andere auto over 3 jaar), dan kan het acceptabel zijn te kiezen voor een rente die 3 jaar vast staat. Want in dat geval moet uw spaargeld in ieder geval weer beschikbaar komen op het moment, dat u uw spaardoel (de andere auto) bereikt heeft.

Geen spaardoel
Heeft u echter geen vast omlijnd spaardoel, dan kan het verstandig zijn enerzijds een algemene spaarrekening aan te houden (voor het geval dat...) en anderzijds na te gaan of het wellicht zinvol is uw overtollige middelen via beleggingen te laten groeien.


á