Default

Opstal woonhuis

Onder woonhuis (opstal) wordt het gebouw en alle aard- en nagelvastzittende delen, zoals de keuken en het sanitair, verstaan. Ook behoren vaak bijgebouwen die op hetzelfde perceel staan (schuurtjes, garages) en terreinafscheidingen zoals garages en schuttingen tot de opstal op een woonhuisverzekering. Wat er precies wel en niet bij de opstal hoort is belangrijk in het kader van het vaststellen van de verzekerde som.

á