Nugteren Financieel Advies

Documenten en informatie

Infoblad dienstverlening Nugteren Financieel Advies

Het standaard wettelijk voorgeschreven DVD is zeer algemeen van aard. Voor meer specifieke informatie over de dienstverlening van Nugteren Financieel Advies hebben wij  hieronder een apart document opgesteld, nl Infoblad Dienstverlening Nugteren Financieel Advies. In dit infoblad vindt u uitgebreidere informatie over ons kantoor, waaronder informatie over onze dienstverlening, onze tarieven, onze adviesvrijheid, de klachtenregeling en andere aspecten.

Ten aanzien van onze tarieven, gaat het standaard DVD uit van gemiddelden voor alle adviestrajecten. Het infoblad Dienstverlening Nugteren Financieel Advies vermeldt de exacte tarieven per adviestraject.

Vergelijkingskaarten

Business partners

Provisieverbod

Vanaf 1 januari 2013 betaal je een financieel adviseur voor sommige financiële producten rechtstreeks voor het advies dat hij je geeft. Tot eind 2012 was het gebruikelijk dat een adviseur voor zijn advies betaald werd via provisie. De provisie was verwerkt in de prijs van het financiële product. De zelfstandige adviseur ontving van de bank of verzekeraar waar het financiële was gekocht provisie voor zijn advies en bemiddeling. Vanaf 1 januari 2013 mag dit niet meer. Dit wordt het provisieverbod genoemd. Je krijgt voortaan van Nugteren Financieel Advies een rekening voor financieel advies. Wij zullen u altijd vooraf informeren over de hoogte van de kosten die wij in rekening brengen, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

 Voor welke producten geldt het provisieverbod:

Hypotheken

* Betalingsbeschermers

* Overlijdensrisicoverzekeringen

* Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

* Uitvaartverzekeringen

* Levensverzekeringen

* Bankspaarproducten

Voor lopende producten die met provisie gekocht zijn en vanaf 1 januari 2013 onder het provisieverbod vallen verandert er niets. De adviseur blijft zijn doorlopende provisie ontvangen, ook na het provisieverbod. Voor een deel van de diensten heb je dus al betaald.

Voor een uitgebreide toelichting kunt u op de website van de AFM terecht:

www.afm.nl/consumenten/vertrouwen/kosten-advies/financieel-advies.aspx

Privacy Verklaring

Nugteren Financieel Advies
Veenslagen 17
3825 RT Amersfoort

Tel: 033-8885800
Mob: 06-11118690
info@nugterenfinancieeladvies.nl

Ik sta voor u klaar!

Schadeverzekering

Levensverzekering

Hypotheekadvies

Financeel advies

Kan ik u van dienst zijn?

Ik help u graag bij uw vraagstukken. Neem gerust contact op zodat we samen de mogelijkheden kunnen bespreken.